About

vi.to-se.info ™ ay espesyal na dinisenyo para sa pagbabahagi ng bawat bagay na ganap na libre. Sa site na ito maaari mong i-download ang lahat ng uri ng software ng PC, mga laro na may crack, patch, keygen at serial key. Maaari mo ring direktang i-download ang Android & Windows app sa iyong mobile nang walang anumang mga ad.

Kung ang anumang software, mga laro at app ay hindi natagpuan maaari kang makipag-ugnay sa pamamagitan ng email o contact form na may admin para i-post ang iyong hiniling na bagay savi.to-se.info.com.. Kapag natanggap ang iyong kahilingan. I-post ang admin ito sa loob ng 1 o 2 sabi.

Admin Email: [email protected]

Ang form sa pakikipag-ugnay ay dito: Contact Form.

Tulad ng vi.to-se.info opisyal na pahina ng Facebook: vi.to-se.info ™